NHO og ASKO: Nei, jordvernet er ikke til hinder for næringsutvikling!


Publisert: 28.11.2021

Hans Huseby ønsket velkommen på vegne av Jordvern Vestfold og NHO og Bondelaget i Vestfold og Telemark.

Hans Huseby ønsket velkommen på vegne av Jordvern Vestfold og NHO og Bondelaget i Vestfold og Telemark. Se opptak av innledningen her

Tirsdag kveld inviterte Jordvern Vestfold, i samarbeid med NHO og Bondelaget i Vestfold og Telemark til jordvernmøte på Gjennestad vgs. Jordvernet står sterkere enn noen gang, og vi stilte spørsmålet om vern av dyrka og dyrbar mark nå står så sterkt at det er blitt et hinder for næringsutvikling i Vestfold? Til å svare på spørsmålet hadde vi utfordret Torbjørn Johannson (eier av NorgesGruppen og styreleder i ASKO), Kristin Saga (regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark), Anne Rygh Pedersen (ordfører i Tønsberg) og Aslak Snarteland (leder i Vestfold og Telemark Bondelag). Og svaret til de nærmere 60 næringsutviklerne, politikerne, arealforvalterne og matjordvennene som var samlet var tydelig og samstemt!

Matjorda skal ikke bygges ned. Jordvernet må stå sterkt. Derfor er det viktig at næringslivet og utviklere, sammen med kommunene, setter seg ned å finner egnede utviklingsområder som ikke ligger på matjord. Det gir nødvendig forutsigbarhet og matjorda bevares til matproduksjon. 
Hovedbudskapet fra alle innledere

Næringsutvikling uten forbruk av varige naturverdier

Torbjørn Johannson, en tydelig røst om jordvern og bærekraft

Torbjørn Johannson er eier av NorgesGruppen og styreleder i ASKO. – Hvis jeg kun skal snakke om jordvern så blir dette et kort innlegg, innledet han. Johannson var nemlig tydelig på at jordvernet skal være sterkt. -Det er mange interesser som må avveies, men akkurat når det gjelder jordvern må kommunene bli mer firkanta, var den klare beskjeden fra Johannson.

I sin presentasjon fokuserte Torbjørn Johannson på næringsutvikling uten bruk av varige naturressurser og pekte på flere av bærekrafttiltakene i ASKO. Han kunne røpe at det tok de 10 år å finne den riktige tomten for deres nye store anlegg i Sande, da det var vanskelig å finne så store tomter i Osloområdet som ikke berørte matjord.

Det er naturlig nok vanskelig å love at ASKO og NorgesGruppen aldri mer skal bygge ned dyrka mark. -Men siter meg gjerne på at vi ikke skal bygge ned matjord, og konfronter meg etterpå hvis det allikevel skulle skje, sa en offensiv Johannson.

Her kan du høre innledningen til Torbjørn Johannson:

Det skapes allerede store verdier på dyrka mark i Vestfold

Kristin Saga, regiondirektør i NHO

Kristin Saga, regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark, var minst like klar i sin innledning. -Svaret på om jordvernet har blitt for strengt for næringsutviklingen i Vestfold er nei! Forutsigbarhet er derimot veldig viktig, slik at vi vet hvor vi kan drive næringsutvikling. Saga skrøt av prosessen rundt RPBA, hvor vi alle fikk være med å peke på de langsiktige utviklingsmulighetene i Vestfold, og hvor grensegangen mot viktige vernehensyn ble dratt fram mot 2040.

Saga pekte videre i sin presentasjon på at matjorda er grunnlaget for en imponerende verdiskaping og svært mange arbeidsplasser. Hun viste til flunkende nye verdiskapingsrapporten for landbruket og næringsmiddelindustrien i Vestfold og Telemark som AgriAnalyse har utarbeidet for NHO, LO, Bondelaget med flere og som ble presentert tidligere i høst.

Innlegget til Kristin Saga kan du se her

Look at Tønsberg – nullvisjonen i praksis?

Ordfører Anne Rygh Pedersen på jordvernmøte 23.nov 2021

Look at Tønsberg, skrev Jordvern Vestfold i en kronikk tidligere i år. Bakgrunnen var at Tønsberg kommune har laget en egen jordvernplan, som en del av rulleringen av kommuneplanen. Ordfører Anne Rygh Pedersen var utfordret på å si litt om kommunens dilemmaer knyttet til å ta vare på matjord og andre verdier, og samtidig legge til rette for annen næringsutvikling.

Anne Rygh Pedersen var, som Kristin Saga, tydelig på at landbruket og tilhørende matindustri er svært viktig for Tønsberg kommune. Det står for en voldsom verdiskaping og masse arbeidsplasser. I tillegg er det blitt en del av identiteten at Tønsberg er Norges kjøkkenhage og brødboks. En av nøklene for å lykkes med både næringsutvikling og vern ligger i det å transformere tidligere nedbygde areal til det næringslivet etterspør i dag, var noe av budskapet i presentasjonen til Anne Rygh Pedersen.

Innlegget til Anne Rygh Pedersen kan du se her

Matjorda er vårt næringsareal og grunnlaget for nok mat i verden – hva med landbrukets egen nedbygging?

Bondelagsleder Aslak Snarteland om landbrukets egen nedbygging

Aslak Snarteland er fylkesleder i Vestfold og Telemark Bondelag. Han slo fast først som sist at det er svært gledelig for en bondelagsleder å komme på som siste innleder, etter en av Norges viktigste næringslivstopper, NHOs regiondirektør og en ordfører, og konstatere at det meste om viktigheten av godt jordvern allerede er sagt!

Snarteland innledet med å sette jordvernet inn i et internasjonalt perspektiv. For jordvern handler om egen matsikkerhet i en verden som står foran store klimatiske utfordringer og hvor allerede en milliard mennesker lever under sult. Bondens samfunnsoppdrag er å produsere mer mat, på en bærekraftig måte over hele landet. Da er det naturlig nok viktig at vi tar vare på grunnlaget for matproduksjon, den dyrka og dyrkbare marka. Det gjelder også bøndene selv. Snarteland viste til en SSB rapport fra 2017 som viste at alt for mye av nedbygd matjord skyldes landbrukets egen nedbygging. I noen tilfeller har ikke en bonde annet valg enn å bygge på dyrka mark rundt gårdstunet, men med god planlegging og bevisstgjøring skal også landbruket klare å begrense nedbyggingen, var Snartelands budskap.

Debatt

Etter en liten pause, med kaffe og Gjennestads hjemmebakte kringle, havnet alle innlederne i paneldebatt, godt ledet av Arne Nøkland!

Etter en liten pause, med kaffe og Gjennestads hjemmebakte kringle, havnet alle innlederne i paneldebatt. Debatten ble godt ledet av Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold.

Det kom mange gode innspill og betraktninger fra salen.

Og tradisjonen tro fikk innlederne hvert sitt kvadratmeterbrød som takk for flott innsats

Og tradisjonen tro fikk innlederne hvert sitt vel fortjente kvadratmeterbrød som takk for flott innsats! F.v Kristin Saga, Aslak Snarteland, Anne Rygh Pedersen og Thorbjørn Johannson.