Utvider arbeidsområdet til hele Innlandet


Publisert: 17.12.2019

Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen, fra venstre Lars Mæhlum, Kjersti Røhnebæk, Lars Opsal jr og Odd Erik Kokkin. Lite bilde i hjørnet: Lars Arne Mjørlund

 

Fra 1.1.2020 utvides Jordvernalliansens arbeidsfelt fra å omfatte Hedmark til å gjelde hele Innlandet.

På årsmøtet 30. oktober 2019 ble det besluttet å endre det geografiske arbeidsområdet til Innlandet, og å endre alliansens navn fra Jordvernalliansen i Hedmark til Jordvernalliansen i Innlandet. Bakgrunn for dette var regionreformen og sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker til et nytt Innlandet fylke.

Det fantes p.t. ikke en tilsvarende allianse/forening på jordvernfeltet i Oppland, men behovet syntes like stort som i Hedmark.

I tråd med forslag fra alliansens arbeidsutvalg ble det vedtatt at endringen skulle tre i kraft fra 1.1.2020.
Arbeidsutvalget foreslo i den forbindelse også å utvide arbeidsutvalget fra tre til fire personer. Dette ble også vedtatt, og etter en sondering etter aktuelle kandidater har Lars Arne Mjørlund fra Eina (medlem av Oppland Bondelag) trådt inn i arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalgets sammensetning ses i sin helhet her.

Protokoll (signert) Fra årsmøtet I Jordvernalliansen I Hedmark (Innlandet) 301019