Ber om at jordvern i større grad blir inkludert i fylkesstrategi for samferdsel


Publisert: 26.04.2021

I sitt høyringssvar til Møre og Romsdal fylkeskommune til fylkesstrategi for samferdsel skriv Jordvern Møre og Romsdal at jordvern i større grad må bli integrert i strategien. Det blir m.a. vist til at det er samferdselssektoren som står for den største andelen av nedbygging av matjord i Norge. Sjå innspel her.