Stiller spørsmål om jordvern i frådelingssak i Molde


Publisert: 26.04.2021

Jordvern Møre og Romsdal har send spørsmål om prioritering av jordvern i samband med ein frådelingssøknad i Berg i Molde. Området er regulert til bustadformål, men er av det beste når det gjeld arrondeling og jordkvelitet. Arealet rundt er imidlertid unntatt for bustadbygging,- av omsyn til jordvern. Det blir difor spurt om logikken i å kunne tillata eventuell frådeling når areala rundt skal takast vare på. Les brevet her.