Styrk jordvernet i Norge! Listhaug mottok 8200 underskrifter


Publisert: 22.03.2013

Jatilsterkerejordvern_2_2 


I løpet av 2 uker før jul fikk Naturviterne inn over 8200 underskrifter på sitt opprop Styrk jordvernet i Norge! Det sier noe om engasjementet rundt den nye regjeringens jordvernpolitikk.

 

Disse ble overlevert til Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 20. desember.

 

SylviListhaugfroppropfraNaturviterne

 

Les mer hos Naturviterne fra overrekkelsen

 

 

Her kan du lese mer om oppropet: 

 

Landbruks- og matministeren vil gi grønt lys for nedbygging av verdifull matjord her i landet.

 

Vi er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for bærekraftig matproduksjon i Norge.

 

Støtt derfor vårt opprop og si ja til #styrkjordvernet i Norge   skriver Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne på deres hjemmesider.

 

Skriv under på oppropet her

 

Finn Roar Bruun fortsetter:

– I vårt innspill til regjeringen Solberg la vi nettopp vekt på at prinsippet om bærekraft måtte bli førende. Vårt krav er at kompetanse om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger.

 

– Det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord. I en verden hvor befolkningen vokser hurtig, må også vi i Norge produsere en større andel av vår egen mat. Et sterkt jordvern må derfor opprettholdes, sier Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne. 

 

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.