Årets matjordpris i Vestfold tildelt Svend Aage Petersen


Publisert: 30.03.2015

For første gang i historien delte Jordvern Vestfold sist uke ut Årets Matjordpris under det åpne møtet om dialog og jordvern på Gjennestad. Svend Aage Petersen fra Nykirke fikk prisen for målrettet og svært grundig arbeid som leder i Knutepunkt Horten Vest og sitt engasjement for en matjordvennlig stasjonsplassering og knutepunktutvikling i Horten.


Årets matjordpris tildeles en person eller organisasjon som har vist stor innsats

for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering.

 

Dette er kriteriene for Årets Matjordpris og finner vi til fulle hos Svend Aage Petersen.

 

Her får Svend Aage Petersen Årets matjordpris av leder Vidar P. Andresen og nestleder Sigbjørn Fjærvoll

Her får Petersen Årets Matjordpris fra Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold (th) og nestleder Sigbjørn Fjærvoll (tv). Under kan du lese Jordvern Vestfolds fulle begrunnelse for årets pris:

 

Svend Aage Petersen har et sterkt miljøengasjement og evner å se ulike hensyn i sammenheng, hvor framtidig matsikkerhet er sentralt. Årets prisvinner har gjennom målrettet og svært grundig arbeid jobbet for at ny togstasjon i Horten skal plasseres slik at matjord i størst mulig grad ivaretas for framtidig matproduksjon. Han har gjennom sitt arbeid som leder for aksjonsgruppa Knutepunkt Horten Vest (KHV)

  • vært en viktig pådriver for Snøhettas mulighetsstudie for Skoppum som framtidig miljøbydel og stasjonsby i Horten. Denne mulighetsstudien har vist at Skoppum Vest-alternativet både kan ivareta matjorda og gi en bærekraftig og langsiktig bydels- og knutepunktutvikling på Skoppum, samtidig som at Hortens byutvikling ivaretas og Høgskolen og forskningssenteret på Bakkenteigen sikres nødvendige ekspansjonsmuligheter.
  • frontet debatten om stasjonsplassering i media på en saklig og god måte, blant annet gjennom en rekke leserinnlegg.
  • vært opptatt av å dokumentere konsekvensene av de ulike stasjonsplasseringene. Ved siden av å fokusere på matjorda var han redaktør og la ned et enormt arbeid ved utarbeidelse av av rapporten “Er Vestfolds søknad til UNESCOs verdensarvliste forenlig med stasjonsutbygging nær Borrehaugene?”
  • forsøkt å få fram det langsiktige tidsperspektivet en må ha ved plassering av en ny jernbanestasjon og hvor arealkrevende en knutepunktutvikling vil være. 

Årets prisvinner er også opptatt av å dokumentere synspunktene med tall der det er mulig, samt at han sjekker ut ny teknologi innenfor transport.  

 

Svend Aage Petersen Årets matjordpris-vinner 2015

 

Litt mer om arbeidet til Knutepunkt Horten Vest (KHV) kan du se her: http://www.knutepunkthortenvest.no/