Årsmøte i Buskerud jordvernallianse 2014


Publisert: 03.12.2014

Buskerudbyen jordvernallianse avholdt årsmøte 3.desember 2014 på Renskaug vertsgård i Lier. På årsmøtet ble Kirsti Marie Lager Lyngås gjenvalgt.  

 

 


Kirsti Marie bor på Tranby i Lier og er utdannet agronom. Hun har fartstid både som varaordfører og kommunestyrerepresentant i Lier.

 

Styret:  

 

Leder: Kirsti Marie Lager Lyngås, Lier  

Mobil: 480 67 762 / tlf. 32 85 32 35, e-post: kirsti.ml.lyngaas@gmail.com 
 

Styremedlemmer:  

Per Olav Krekling, Øvre Eiker         e-post: per.olav.krekling@a-k.no 

Hanne Bredde Vig, Drammen         e-post: hannebvig@gmail.com    

Anders Thorrud, Øvre Eiker            e-post: anders_th@yahoo.no

Kristin Stryken, Nedre Eiker            e-post: kstryke@online.no 

 

Varamedlemmer:  

Dag Arne Roum   e-post:   dagarne@roum.no 

Ingjerd Loe         e-post:   loeingj@gmail.com 

 

Valgkomité: 

Øyvind Leirset, valgkomitéleder i 2015

Trine Slotfeldt, Øvre Eiker (2 år)

Hilde Dahler Nordlid (3 år)

Revisor: 

Hans Solberg (gjenvalg 1 år)

 

 

 

Kontakt oss gjerne også på: buskerud@jordvern.no

 

                                               Besøk oss også på Facebook

 

 

 

Referat fra årsmøte i Buskerud jordvernallianse 3. desember 2014

 

Sted: Renskaug vertsgård i Lier

Tilstede: 20 personer

 

Sak 1. Innkaling og saksliste

Godkjent

 

2. Valg av møteleder og referent

Kristi M. L. Lyngås valgt til møteleder. Hilde D. Nordlid valgt til referent

 

3. Protokollunderskrivere

Kristin Stryken og Håkon Lindstad ble valgt

 

4. Årsmelding

Årsmeldingen ble delt ut, gjennomgått og godkjent.

 

5. Regnskap

Revidert regnskap ble delt ut, gjennomgått og godkjent.

 

6. Handlingsplan

Innspill fra medlemmene:

– E16 på Ringerike. Trasévalg i januar!

– Verving og bredere oppslutning fra ikke-bønder

– Nye næringsarealer i Skoger under planlegging.

– Vi må hjelpe lokale grupperinger i enkeltsaker.

– Samarbeide med andre foreninger om høringsuttalelser.

– Melde fra til landbrukskontor om arealer som ligger brakk.

 

7. Valg

Leder Kristi Marie Lager Lyngås – gjenvalgt for 1 år.

Styremedlemmer:

Per Olav Krekling – gjenvalgt for 2 år.

Hanne Bredde Vig – valgt for 2 år (

Kristin Stryken og Anders Thorrud er på valg i 2015.

1. vara: Dag Arne Roum – valgt for 1 år

2. vara: Ingjerd Loe – gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomité:

1. Øyvind Leirset

2. Trine Slotfeldt

3. Hilde Dahler Nordlid

 

Revisor:

Hans Solberg – gjenvalgt for 1 år

 

 

Referent: Hilde D. Nordlid

Håkon Lindstad (sign)

Kristin Stryken (sign)