Årsmøte i Jordvern Vestfold 30.september m/ årsmøtepapirer


Publisert: 05.09.2020

Jordvern Vestfold har sendt ut ny innkalling til årsmøtet – onsdag 30.september i Skjeestua i Stokke 

Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøte onsdag 25. mars kl 18.00 i møterom Nord på Gjennestad vgs. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset ble årsmøte og faginnslag utsatt på ubestemt tid.

Nå har styret vedtatt at vi gjennomfører årsmøte og faginnslag onsdag 30.september. Naturligvis under forutsetning av at gjeldende regler og anbefalinger rundt korona kan følges. Gjennestad vgs leier ikke ut lokalene sine for øyeblikket så styret har bestemt at vi flytter årsmøtet til Skjeestua i Stokke (adresse Stokke Ravei 303).

——-Du finner årsmøtepapirene nederst i saken——-

NB!! Av koronahensyn ber vi om påmelding. De første 40 som melder seg på til vestfold@jordvern.no er garantert plass, men er det ledige plasser er det også mulig å møte opp direkte. Årsmøtet vil også kunne følges via streaming på internett – meld deg på og be om å få delta digitalt.

For å spare portokostnader velger vi å legge ut årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling for nedlasting her (se egen boks nederst i saken). Ta kontakt hvis du ønsker disse dokumentene tilsendt.

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesaker blir det fra kl 18.00-19.30:

 • Faginnslag – «Jordflytting? En ærlig erfaringsutveksling» 

Jordvern Vestfold har lenge uttrykt skepsis mot jordflytting som en quickfix som ikke funker. Samtidig er det f.eks ved InterCity nødvendig at vi tar vare på og flytter matjorda på en god og riktig måte. Vi ønsker å få de aller ferskeste erfaringene fra konkrete jordflyttingsprosjekt og har invitert gode innledere;

  • NIBIO er landets ekspertise på matjord og jordflytting.
   Hege Ulfeng forteller om deres erfaringer og kartlegging.  Når lykkes man/lykkes man ikke med å flytte matjorda og hvordan kan NIBIO hjelpe oss så vi lykkes?
  • Vestfold Fylkeskommune får alle arealplaner på høring. De har nylig revidert Veileder til matjordplan. Karl-Otto Mauland forteller hva som måtte justeres. Er vi nå sikre på at jordflyttingen blir ivaretatt i arealplanene?
  • Håkon Fæste har laget mange matjordplaner – hvordan går det når planene gjennomføres?
 • Utdeling av årets Jordvernpris i Vestfold er allerede gjennomført – se egen sak
  Årets jordvernpris i Vestfold til ASKO OslofjordÅrets jordvernprisvinnere med leder og nestleder i Jordvern Vestfold utenfor anlegget

 

 • Hvis det er tilrådelig satser vi på servering av kaffe/te og Gjennestads hjemmebakte fristelser.

Styrets og valgkomitéens innstillinger til årsmøtet i Jordvern Vestfold 2020

I tillegg ønsker styret å diskutere et forslag til instruks for valgkomitéen med årsmøtet. Målet er å få vedtatt instruks i årsmøtet 2021.

Innkallingen er sendt i posten til alle medlemmer, men kan lastes ned her