Bedre tider for jordvern i matjordfylket


Publisert: 22.03.2013

10.01.12. I forkant av valget i høst ble leder Rolf Berg intervjuet av Nationen, det samme ble Åsmund Bjertnæs fra Bevar Grønne Nøtterøy og ordfører Jonstang. Les artikkelen her