Drukner jordvernet i andre bærekraftmål? Tja…


Publisert: 21.01.2021

Hans Huseby og Arne Nøkland ledet møtet fra
Hans Huseby og Arne Nøkland ledet møtet fra “studio” på Grønt Fagsenter

Jordvern Vestfold, i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune, inviterte i går til digitalt møte. 100 personer var påmeldt noe som viser at både temaet og spennende innledere skapte engasjement. For et par år siden bestemte nemlig regjeringen at alle landets kommuner og fylker skal ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftmål og 169 delmål i sin planlegging. Vi har siden det hatt en følelse av at jordvernet i stor grad har druknet i mange andre gode bærekraftmål når kommunene skal prioritere hva slags bærekraft som er viktigst for de….

Vi hadde fått med oss følgende innledere til å belyse temaet

  • Aase Kristine Lunde, Nordlandsforskning, som nylig har lansert rapporten “Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging”
  • Helge Nymoen, landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Ådne Naper, leder i Hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
  • Anne Enger, medlem i Nobelkomitéen

Aase Kristine Lunde, Nordlandsforskning, tok utgangspunkt i funnene i rapporten “Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging” da hun svarte på følgende spørsmål; Klarer vi å “oversette” FNs bærekraftmål til norsk virkelighet og regionale- og kommunale planer? Og hvordan prioriteres jordvernet?

Her kan du høre hva hun svarte (dessverre ble forbindelsen brutt helt på slutten)

Statens forlengede arm i Vestfold og Telemark er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). De har innsigelsesrett for å ivareta jordvernet og andre viktige nasjonale interesser i lokale og regionale planer. Vi hadde spurt landbruksdirektør Helge Nymoen om hva staten sier om bærekraftsmål og jordvern. Ekstra interessant var det derfor at Statsrådene Bollestad (Landbruks- og matdepartementet) og Astrup (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) sist uke kom med et tydelig signal i fra Staten; Jordvern avgjørende for å nå bærekraftmålene

Nymoen tok naturlig nok tak i dette brevet, og fokuserte ellers på behovet for at det nå er viktig å gjenbruke de arealene som allerede er i bruk i stedet for å bygge ned jomfruelig mark. Hør Nymoen her

Vestfold og Telemark er en av landets viktigste regioner for matproduksjon og det er viktig hva slags bærekraftmål og jordvernsignal fylkeskommunen gir til fylkets kommuner. Det er vedtatt en planstrategi for fylkeskommunen hvor VTFK prioriterer noen av FNs bærekraftmål og Ådne Naper (SV), leder i Hovedutvalg for klima, areal og plan i VTFK var utfordret til å si litt om fokuset på jordvernet i planstrategien.

Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg var utfordret på å svare på hvordan Tønsberg kommune ivaretar bærekraft og jordvern i sin kommuneplan. Her kan du se hva hun svarte

Jordvern Vestfold og de andre jordvernorganisasjonene i landet applauderte da Nobels Fredspris gikk til FNs matvareprogram i 2020. Det sier noe om statusen og viktigheten av matvareberedskap og vern av matjorda. Vi hadde derfor invitert Anne Enger, tidligere SP-leder, fylkesmann i Østfold m.m. og nå medlem i Nobelkomitéen til å kommentere hva fredsprisutdelingen sier om bærekraft og vern av matjord. I etterkant av hennes innlegg ble det også en paneldebatt og spørsmålsrunde.

Selv om noen av innlederne hevdet at jordvernet er tydelig, og i hvert fall et tydeligere bærekraftmål nå etter brevet fra statsrådene sist uke, så viser rapporten fra Nordlandsforskning at de bærekraftmålene som har mest relevans for jordvernet i liten grad prioriteres i dagens planprosesser. Jordvern Vestfold skal i hvert fall gjøre det vi kan videre for å minne kommuner og fylkeskommuner om budskapet fra statsråd Bollestad og Astrup; Et strengt jordvern er nødvendig for å nå FNs bærekraftmål!