Får lov å bygge smalere gang- og sykkelvei over matjord


Publisert: 15.03.2019

Sist uke ble det fattet et vedtak som kan spare masse matjord hvis det følges opp i resten av landet. Vestfold Fylkeskommune har nemlig fått lov av Statens Vegvesen til å redusere grøftebredden mellom fylkesvei og ny gang- og sykkelvei for å spare verdifull matjord. -Prinsippielt viktig seier for matjorda, understreker Vestfold Fylkeskommune


Gang og sykkelvei langs rv 35

Fra Linnestad mot Revetal er gang- og sykkelveien bygd i henhold til veinormalene med 3 meters grøft mellom fylkesveien og gang- og sykkelveien. Nå har Vestfold Fylkeskommune fått lov av Statens Vegvesen til å fravike 3 meterskravet. I retning Åskollen har hovedutvalg for samferdsel og areal derfor vedtatt å bygge gang og sykkelvei med 1 meters grøftebredde og autovern mellom vei og gang-og sykkelveien.

Sikkerheten er dermed ivaretatt og det spares 2 kvadratmeter av Vestfolds verdifulle matjord for hver løpemeter gang- og sykkelvei!

Innlegg og hilsen fra Hans Hilding Hønsvall (VFK og KrF) under årsmøtet til Vestfold Bondelag

-En svært gledelig og viktig prinsippiell seier for jordvernet, understreket utvalgsleder Hans Hilding Hønsvall (KrF) da han stolt kunne fortelle om det ferske vedtaket i sin hilsen til årsmøtet i Vestfold Bondelag sist uke.

Her kan du lese hele saken og behandlingen i VFK

og Statens Vegvesen sin begrunnelse for å tillate redusert totalbredde på gang- og sykkelveien over matjorda.

Jordvern Vestfold håper dette vedtaket kan brukes til å spare matjord også mange andre steder i landet hvor det bygges gang- og sykkelveier.