Hva sier partiene om jordvern i din kommune?


Publisert: 09.09.2019

I høst er det valg. Vern av matjorda er noe av det lokalpolitikerne bestemmer over. Jordvern Vestfold har derfor tittet i gjennom programmene til lokalpartier i alle Vestfoldkommunene. Her kan du lese hva vi fant og hvordan vi nå konfronterer politikerne.


Hvem vil ta vare på matjorda? 

 

Jordvern Vestfold har stilt seg dette spørsmålet og lest i gjennom programmene som partiene går til valg på i alle de 6 “nye” kommunene i Vestfold.

 

Dessuten har Vestfold Fylkeskommune laget en oversikt over hvor mye matjord hver kommune har omdisponert til andre “framtidige” arealformål i sine gjeldende kommuneplaner. Totalt i Vestfold er det snakk om en arealreserve på 1175 dekar dyrka mark og 1516 dekar dyrkbar mark! 

 

I våre flunkende nye “kommunebrosjyrer” viser Jordvern Vestfold deg som velger hvor stor del av arealreserven din kommune har, samt hva partiene sier om vern av matjorda.

 

Hans Huseby på SPs stand ved Nordbyen i Larvik AP snek seg også med på bildet   Foto Olav Nordheim

Nå håper vi å mobilisere medlemmer til å stille opp der partiene har sine stander før valget og konfrontere hvert parti på hva slags jordvernpolitikk de vil føre de neste 4 årene! sier Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold. Han har selv brukt de siste lørdagene på torvet i blant annet Sandefjord, Larvik og Holmestrand. På bildet over har han “tatt tak i” representanter fra både AP og SP foran Nordbyen
i Larvik (foto fra SPs ordførerkandidat Olav Nordheim)

 

To andre som også har oppsøkt politikerne er Hans Jørgen Flaatten og tidligere leder Sigbjørn Fjærvoll.

 

– Jeg hadde flere gode og lange dialoger med politikerne i Tønsberg. Kommunebrosjyra fungerte utmerket som rettesnor for diskusjonen. Flere av politikerne ønsekt mer matjordkompetanse. Da var det supert å kunne reklamere for jordvernkonferansen 5. desember og kveldsmøtet i 23. januar som er nevnt i brosjyra, forteller Fjærvoll. Tema som gikk igjen i diskusjonen var mer konkrete jordvernmål i partiprogram, ny fastlandsforbindelse,
sentrumsutvikling og fortetting, retningslinjer for gang- og sykkelveier på matjord, næringsarealer på Barkåker og videre utvikling rundt Revetal. 

 

Hans Jørgen Flaatten diskuterte jordvern med Høyre i Sandefjord

I Sandefjord ble det gode diskusjoner rundt de store arealreservene til bolig og nærings som kommunen har på matjord, blant annet på Øvre Gokstad. I tillegg er det enorme dyrka- og dyrkbare arealer som vil bli berørt hvis kommunen går videre med å utvikle Torp Øst. På bildet over ser vi Hans Jørgen Flaatten på standen til Høyre.

 

Under kan du laste ned brosjyrene for din kommune

 

Larvik valgbrosjyre jordvern 

 

Sandefjord valgbrosjyre jordvern 

 

Tønsberg valgbrosjyre jordvern 

 

Færder valgbrosjyre jordvern 

 

Horten valgbrosjyre jordvern 

 

Holmestrand valgbrosjyre jordvern 

 

Jordvern i programmene bilde av alle brosjyrene