Hva skjer Horten?


Publisert: 01.04.2022

Kommuneplanens arealdel for Horten kommune 2022-2033 ligger nå ute til høring. Høringsfristen er 8. april.

Jordvern Vestfold har allerede sendt inn vår uttalelse. Dessverre med god grunn denne gangen.

Horten kommune, som sammen med Knutepunkt Horten Vest mottok årets jordvernpris i 2017 foreslår nå å bygge ned et betydelig antall dekar dyrka og dyrkbar mark. Det på tross av at fokuset på jordvern, beredskap og egen matsikkerhet er større enn noen gang.

Høringsuttalelsen fra Jordvern Vestfold kan leses i sin helhet her.

Det er 9 foreslåtte nedbyggingsområder vi nevner spesielt i uttalelsen. Avslutningsvis minner vi kommunen om at det anerkjente arkitektkontoret SNØHETTA har laget et par mulighetsstudier knyttet til utviklingen av Horten, og særlig Skoppum som en miljøbydel. Uten å bygge ned matjord. De ble laget i forbindelse med valg av InterCity-trasé gjennom kommunen. Nå er tiden inne for å høre på og realisere disse gode rådene.