Jordvernbrev til IKEA


Publisert: 22.03.2013

 -Vi bygger ikke i Vestby hvis det går ut over matproduksjonen, har eiendomssjefen i IKEA uttalt i media. Jordvern Vestfold har nå sendt brev til IKEA hvor vi roser holdningen og peker på hvilken omdømmeeffekt det kan gi hvis IKEA takker nei til å bygge på Delijordet selv om planmyndighetene har gitt grønt lys!


Her er brevet til IKEA:

 

IKEA 

v/eiendomssjef Bård Stang-Lund Valasjø 

 

Jordvern Vestfold*) har med stor interesse fulgt prosessen ang omdisponering av Delijordet i Vestby fra matproduserende areal til foretningsdrift. Vi har med like stor interesse registrert utsagn fra IKEA, bl a fra eiendomsjef Valasjø, om at bærekraftighet er en av grunnholdninger for IKEAs forretningsdrift, noe som også går fram av IKEAs hjemmeside. I mediaoppslag har IKEA uttalt at etablering på Delijordet ikke blir aktuelt dersom matproduksjonen på
dette arealet ikke kan kompenseres.

 

IKEA fortjener stor honnør for et slikt viktg samfunnsengasjement. Jordvern er en samfunnssak og nødvendig for matsikkerhet i et bærekraftig 100-årsperspektiv. Dokumentasjonen for dette synes å være kjent for IKEA!

 

Vi har forstått at Bioforsk skal vurdere muligheter for om matjorda på Delijordet kan nyttes til matproduksjon annet sted. Det er betryggende at IKEA støtter seg til solide fagmiljøer. Vi vil likevel påpeke at Delijordet, en del av de mest produktive arelene i landet, vil være fortapt som matprodeserende areal. Overføringen av matjord derfra til annet “magert” område vil ikke kunne “erstatte” Delijordets potensiale for matproduksjon. I en totalsammenheng blir
en slik operasjon lite bærekraftig.

 

Jordvern Vestfold vil at Delijordet fortsatt skal produsere mat. På det 70 dekar store arealet kan det dyrkes nok brødkorn til ca 70.000 brød hvert år! Det er brød til ca 1200 personer – hvert år!

 

Dersom IKEA avstår fra å etablere seg her, vil og bør det medføre stor og positiv oppmerksomhet. Det vil IKEA fortjene, og merkevaren IKEA vil nå enda høyere opp på omdømmeskalaen. Og enda flere av unge og stadig mer ressursbevisste mennesker vil kunne velge IKEA.

 

I et matsikkerhetsperpektiv burde selvsagt politiske myndigheter lede an i jordvernspørsmål. I dette tilfellet har det ikke skjedd. Da er det meget prisverdig at store og viktig aktører i næringslivet viser samfunnsansvar. – Jordvern Vestfold håper at vi i også i framtida kan kjøre forbi Delijordet og oppleve gild hveteåker. Og at det i åkerkanten gjerne må stå et skilt som forteller noe sånn som at Her bidrar IKEA til 70.000 brød
hvert år!
 

 

IKEA bygger ikke på Delijordet Plakat800