Jordvernforeningen med flere høringsuttalelser


Publisert: 30.03.2015

18.02.11. Jordvernforeningen i Vestfold har nylig sendt høringsuttalelser til rullering av kommuneplaner på Nøtterøy og i Holmestrand, samt til planprogram for delplan 4 og 5 i regional plan Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. FN ber om at verdens matproduksjon dobles innen 2050. Da må jordvern være et overordnet prinsipp i alle planer i matfylket Vestfold!

Av Amund Kind
 
 
Nedenfor kan du laste ned uttalelsene som Jordvernforeningen i Vestfold har sendt ut i det siste.
 
Regional plan Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold (RPBA) er en omfattende plan som er delt inn i 5 delplaner. Planprogram for delplan 4 Arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser og delplan 5 Arealstrategi Byer og tettsteder legger prinsippene for hvordan næringsliv, byer og tettsteder skal få utvikle seg i Vestfold fram mot 2040. Her er det særlig viktig å løfte fram at jordvern – eller det å ha nok areal til å produsere mat på framover -må bli et overordnet prinsipp. Hvis ikke vil vi rett og slett ikke kunne brødfø verken oss selv eller kommende generasjoner!
 
I kommuneplanrulleringen på Nøtterøy er det naturlig nok utbyggingen rundt Borgheim Vest som får mest fokus. Denne utbyggingen er helt urimelig og konsekvensutredningen opererer med faktiske feil. Det er også noen flere områder som kommer i konflikt med jordvernd i denne kommunen som hevder å ha en aktiv jordvernpolitikk! Det burde de hatt, for Nøtterøy har av landets beste forhold for matproduksjon og et svært aktivt produsentmiljø innen grønnsaksproduksjon.
 
Holmestrand kommune har i sitt høringsutkast valgt å bygge ned over 100 dekar matjord som er klassifisert som godt eller svært godt egnet for kornproduksjon. På disse arealene ville man med gjennomsnittlige mathveteavlinger fått nok korn til å produsere 85 000 brød hvert år framover! Hvordan en kommune med så mange utbyggingsalternativer kan ta seg råd til å “bygge ned” så mye mat er for oss uforståelig!

Uttallelse Jordvernforeningen Planprogr 4 og 5 RPBA.pdf
Uttalelse Jordvernforeningen Kplan Nøtterøy.pdf
Uttalelse Jordvernforeningen kplan Holmestrand.pdf