Jordvernsak i Horten til Sivilombudsmannen


Publisert: 21.04.2017

Jordvern Vestfold er svært kritiske til etablering av næringsareal på Kopstad. Både prosessen som har ledet til vedtatt nedbygging og selve vedtaket. Nå er saken sendt inn til Sivilombudsmannen.


For første gang sender Jordvern Vestfold over en sak til Sivilombudsmannen. Vi ber om at Sivilombudsmannen ser kritisk på saksbehandlingen og vedtakene knyttet til tillatt næringsetablering på dyrkbar jord ved Kopstad i Horten kommune. Saken ble sendt 14. april.

 

Doktorgradsstipendiat Kristine Lien Skog, NMBU og professor Ole Kristian Fauchald, UiO har bistått Jordvern Vestfold med egne vurderinger i saken.

 

I vår sluttvurdering til Sivilombudsmannen skriver Jordvern Vestfold:

 

Saken alene kan synes som mindre vesentlig. Prinsipielle sider ved saken er at svak/dårlig saksbehandling generelt kan skape presedens i senere saker. Dette kan gi større negative konsekvenser for jordvernet og Regjeringens mulighet til å følge opp Stortingets krav om en ambisiøs jordvernpolitikk.

Det er mange ting å sette fingeren på i behandlingen av saken på alle nivå i forvaltningen. Det alvorligste er at LMD og statsråden ikke handler i samsvar med forpliktelsen om å følge opp den nasjonale jordvernstrategien i praksis. Manglende oppfølging av forskrift om alternativurdering (Forskrift om KU, 2014 nr 1726) er en alvorlig saksbehandlingsfeil som følger denne saken fra bunn til topp.

 

Jordvern Vestfold (JV) har derfor besluttet å sende saken til behandling hos Sivilombudsmannen, og håper på en behandling som fører til en bedre forvaltningspraksis i framtiden.

 

-Det skal bli spennende å se Sivilombudsmannens vurdering av om saksbehandling og vedtak er i samsvar med lover, forskrifter, nasjonale retningslinjer og god forvaltningspraksis, sier Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold.

 

Under kan du laste ned hele saken som er sendt til Sivilombudsmannen

Kopstad syd Sluttvurdering sendt over til Sivilombudsmannen

 

Kopstad syd

Det omstridte området sør for Kopstad.