Torp Øst – er det egentlig så mye matjord der?


Publisert: 22.05.2020

Befaring på Torp Øst

På en gård i Hørdal, litt sørvest for Tassebekkrysset langs E18 mellom Stokke og Sandefjord, møter vi bøndene Aina og Kjetil Helland. Jordvern Vestfold og avisa Nationen har bedt om en befaring på de mye omtalte områdene øst for Torp flyplass, hvor Sandefjord kommune nå ønsker å etablere et gigantisk næringsområde.

Faren til Kjetil Helland inngikk en avtale med Forsvaret mot slutten av 50-tallet, og fikk dyrke opp arealene ved siden av flyplassen. Gjennom flere tiår har familien drevet jorda.

Da kommunen kjøpte eiendommen fra Forsvaret, begynte tankene om at matjorda på Torp Øst ikke ville vare for evig, innrømmer Helland til Nationen.

Ved siste rullering av kommuneplanen la Sandefjord kommune inn et stort område øst for Torp som framtidig næringsareal. Kommuneplanen er vedtatt, men både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har levert inn innsigelser på Torp Øst. Det har vært forsøkt mekling uten resultat, noe som betyr at det nå er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal avgjøre om Torp Øst fortsatt skal brukes til matproduksjon eller bygges ned til annen næring. Heldigvis for matjorda har både klima- og miljødepartementet og landbruks- og matdepartementet sagt tydelig “nei til nedbygging” i sine råd til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les brev fra LMD hvor innsigelse til Torp Øst støttes

– Det er trist hvis det skal bygges ned. Arealene her inne produserer mye mat, så det bygget opp for framtidige generasjoner.
Kjetil Helland, som driver mye av jorda på Torp Øst
Helland driver økologisk og høster mye av det kornet og fôret han trenger øst for flyplassen.
Helland driver økologisk og høster mye av det kornet og fôret han trenger øst for flyplassen.
Jordvern Vestfolds leder Hans Huseby kjemper for at Aina og Kjetil Helland fortsatt skal få produsere mat øst for Torp.
Jordvern Vestfolds leder Hans Huseby kjemper for at Aina og Kjetil Helland fortsatt skal få produsere mat øst for Torp.

De færreste har noe forhold til arealene øst for Torp, da området lenge var lukket inn bak høye militære gjerder. Bilveien gjennom området er fortsatt bommet, men Helland tar oss med inn til de største jordene. Langs hele veien kjører vi gjennom et veldig frodig skogsområde. Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har kartlagt at ca 1000 dekar her inne er dyrkbar skogsmark. Det spirer godt på de drøyt 300 dekarene som allerede er dyrket opp.

Jordvern Vestfold er engasjert i saken.

-Dette området har lett jord som er utmerket til å produsere det samfunnet trenger framover. Primærprotein og primærkarbohydrat som vi kan putte rett i munnen. På jordene bak oss her produseres det hvete i år, og her kunne man produsert poteter eller grønnsaker også, påpeker leder Hans Huseby og er klar på at slik jord har ikke Norge råd til å bygge ned.

Huseby mener det finnes andre arealer som er langt bedre for utbygging enn Torp Øst, mer spesifikt på vestsiden av flyplassen og E18.

Befaringen bekreftet i hvert fall at det er store sammenhengende områder med flott matjord, både dyrka og dyrkbar jord øst for Torp.
Befaringen bekreftet i hvert fall at det er store sammenhengende områder med flott matjord, både dyrka og dyrkbar jord øst for Torp.