Utbygging Borgheim Vest = mindre mat til deg!


Publisert: 22.03.2013

21.01.11. Ole Christen Hallesby, landbruksøkonomisk rådgiver og bosatt på Nøtterøy, har latt seg provosere av utbyggingsplanene på Borgheim Vest. Han har satt opp en del regnestykker på hvor mye mindre mat det vil bli produsert hvis Borgheim Vest bygges ned.

 
Av Ole Christen Hallesby
 
Politikerne på Nøtterøy vil bygge ned et areal på 107 dekar hvor det i
dag dyrkes mat. Og det produseres mye mat. Her kan du se hva det
blir ut av den produksjonen som er på det aktuelle arealet i dag:
  • Hvete nok til å bake 33.000 brød hvert år
  • Nesten 300.000 friske, salathoder årlig
  • 24.000 kurver kortreiste, fristende jordbær
  • Over 50.000 knasende, sprø blomkålhoder

Alt dette vil forsvinne. Hvert år. Resten av livet ditt. Og dine barns liv.
Det finnes ikke bedre matjord i Norge. Jordsmonnet, klimaet og
kompetansen hos noen av Norges beste grønnsaksprodusenter, gjør at
tilsvarende resultater får vi ikke andre steder.

Dette kan vi bruke jorda til i en krisesituasjon:
De 107 dekarene politikerne vil bygge ned, ville i en krisesituasjon
kunne brukes til kun kornproduksjon slik at flere får brød. Bygges
denne matjorda ned, vil politikerne være ansvarlig for at vi får 92.000
færre brød hvert år her på Nøtterøy. Det tilsvarer forbruket til mer
enn 10 % av kommunens innbyggere.

Alternativ:
Noen vil si at det vi mister her på Nøtterøy, kan vi kjøpe. I Norge har
vi veldig lite jord som egner seg til tilsvarende produksjon. Vi må
dermed belaste en allerede knapp produksjonsressurs på verdensbasis.
Politikerne på Nøtterøy må fortelle oss hvem vi skal ta maten fra!

Last ned hele presentasjonen til Hallesby her

Mat fra Borgheim vest Ole Christen Hallesby