Uttalelser ifm arealstrategi på Nøtterøy og områdeplan for Revetal Syd


Publisert: 22.03.2013

19.09.12. Både Nøtterøy kommune og Re kommune påpeker at det er viktig å ta vare på matjorda og ønsker effektiv utnyttelse av framtidige bolig- og næringsarealer. Allikevel velger de å foreslå nedbygging av førsteklasses matjord i deres arealplaner som var ute på høring i sommer. Her kan du lese hva Jordvernforeningen i Vestfold mente om det i sine høringsuttalelser.

Uttalelse arealstrategi Nøtterøy 2012-2040
Uttalelse områdeplan Revetal sentrum syd