Styret i Jordvern Oslo og Akershus

Foreningen ble stiftet 26. februar 2015. Nåværende leder er Øyvind Kjølberg fra Vestby.

Vedtekter for Jordvern Oslo og Akershus

§ 1 Formål 

 

Jordvern Oslo og Akershus er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, øke fokus på verdien av matjord og etterstrebe sterkere jordvern.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg