Bli medlem!

Jordvern Oslo og Akershus er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon. Foreningen har som hovedmål å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, øke fokus på verdien av matjord og etterstrebe sterkere jordvern. Foreningen er basert på personlig medlemskap. Kontingenten for 2015 er 100 kroner.

 

 

Hvorfor bli medlem?

Jordvern er ofte et "evig" arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet. Blir du medlem Jordvern Oslo og Akershus, kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

 

Foreningen ble stiftet 26. februar 2015 for at bevaring av matjord skal få en sterkere stemme i de to fylkene.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg