I Bømlo kommune, med nærare 12000 innbyggjarar, vert det no investert om lag 1,6 mrd. i nye fylkesvegar i Bømlopakken. Har ikkje matjord, kystmiljø og det biologiske mangfaldet same verdi på Bømlo som på Os, der E39 skal førast fram?

 
 
Jordvernforeininga møteannonse 18. feb 2019
 

Styret i Jordvernforeininga i Bømlo

Interminstyret frå 2015 vart samrøystes vald til det fyrste ordinære styret: 

Kontakt Jordvernforeninga i Bømlo

Takk for at du ynskjer kontakt med oss i Jordvernforeinga i Bømlo!
 
Under Les mer finn du naudsynt kontaktinformasjon.
 

Vern av matjorda i Bømlo

Topp bilete jordvern Bømlo

I ein liten øy kommune, vest mot havet i Hordaland, ligg Bømlo. Her bur driftige folk, i vakker  natur! Kommunen skal bruke 1000000000 kr! (ein milliard kroner) på veg bygging. Slikt lagar spor i produksjonsareala i landbruket, og den vakre naturen som finnes. Vidare reises nye bustadfelt i rekordfart. Her trengst ei jordvernforeining!

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg