Høringsinnspill/uttalelser

Uttalelser i kommunale planprosesser

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til overordnede kommuneplaner (arealdel/samfunnsdel), næringsplaner, kommuneplaner og detaljplaner (reguleringsplaner).

Uttalelser til regionale planer og andre overordnede saker

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til regionale planer, andre overordnede saker og henvendelser til regionale myndigheter.