Uttalelser i kommunale planprosesser

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til overordnede kommuneplaner (arealdel/samfunnsdel), næringsplaner, kommuneplaner og detaljplaner (reguleringsplaner).

Uttalelsene lastes opp suksessivt, etter hvert som de sendes inn. Tallene i starten av hver uttalelse viser innsendingsdato (år-mnd-dato).
Tidligere uttalelser fra Jordvernalliansen i Hedmark (fra før utvidelsen til Innlandet i 2020) finnes ikke på nett, men kan oversendes på forespørsel.

2024:

240315 Høring reguleringsplan Myrvoll Ringsaker

240220 Høringsuttalelse til varsel om planoppstart – detaljreguleringsplan for Gryttingshaugen, Sør-Fron

240202 Høring områderegulering Ridabu Hamar

240102 Høring kommundelplan Tynset by

240102 Høring Østre Toten kommune Jordvernstrategi

240101 Høring Stange kommundelplan miljø 2024-36

2023:

230828 Høring oppstart Myrvoll Ringsaker kommune

230823 Høringsuttalelse – jordvernstrategi Ringsaker kommune

230822 Høringssvar arealdel Eidskog kommune

230619 Jordvernalliansen Høringssvar Planprogramm Bolig Hamar Kommune

230618 Jordvernalliansen Høringsinnspill Grettejordet

230614 Høringsuttalelse – Frya Næringspark

230610 Innspill på Vestre Toten sin kommuneplan

230605 Høring Ringsaker planprogram kommuneplanens arealdel

230524 Høring Hennafeltet Lillehammer

230424 Høring planoppstart detaljregulering Hov i Søndre Land

230416 Høring Østre Toten kommuneplanens samfunnsdel

230414 Høring planoppstart detaljregulering Gartnerløkka, Stange

230409 Jordvernalliansen høring planprogram Våler

230330 Høring planoppstart Smedsmojordet Vågå

230310 Høring planoppstart områderegulering Tangen Viksjordet

230215 Høring Bane NOR kommunedelplan Brumunddal – Moelv

230216 Jordvernalliansen høringsinnspill planprogram Stafsberg Hamar

230120 Høring planoppstart rv 2 Flisa i Åsnes

2022:

221128 Høring Ringsaker Kommune Kommuneplanens Samfunnsdel

221118 Høring Planprogram E6 Moelv Roterud

221114 Høring Planprog Kirkenærtunet B3 Grue

221101 Høringsinnspill Planprogram Tolga Kommune

221001 Høring Sør Aurdal Kommune Kommuneplanens Arealdel

220916 Høring Q-meieriet Gausdal

220916 Høring Lom kommune kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

220907 Høring Lillehammer kommune kommuneplanens samfunnsdel

220905 Høring Gran kommune kommuneplanens samfunnsdel

220823 Innspill Bane NOR Mulighetsstudie Brumunddal – Moelv

220701 Planprogram kommuneplanens arealdel i Grue kommune

220520 Høringsinnspill Sykehusbygg HF Tomteanalyse Sykehuset Innlandet

220515 Ringsaker kommune Bakken Søndre reguleringsplan høring

220324 Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6 høringsuttalelse

220224 Folldal kommune kommuneplanens samfunnsdel planprogram

220222 Innspill og merknader til Nord-Aurdals planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

220128 Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022-2024, høringsuttalelse Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune

220113 Høring planprogram E6 Øyer-Frya, Øyer kommune

220113 Høring planprogram E6 Øyer-Frya, Ringebu kommune

220104 Øystre Slidre kommune planprogram kommuneplanens arealdel

2021:

211220 Åsnes kommmune høring planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

211220 Vestre Slidre kommune Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel 3. gangs offentlig ettersyn

210905 Øverkvern Brumunddal høring regplan

210826 Vestre Slidre 2. gangs høring kommuneplanens arealdel 2020-2028

210528 Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan Steimosletta Alvdal kommune

210504 Lom kommune planprogram kommuneplanens samfunnsdel

210503 Skjåk kommune kommuneplanens arealdel høringsuttalelse

210423 Øyer kommune høring planstrategi 2020-2023

210214 Hamar kommune Uttalelse til varsel om utvida planområde for reguleringsplan – Heggvin næringspark

210208 Sel kommune Høring av planprogram og oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel

2020:

201214 Innspill til arealplan Tynset kommune og kommundelplan for Tynset by

201123 Høring planprogram E16 Kongsvinger-E6

201117 Høringsuttalelse til Lillehammer kommune, regulering Hagejordet

201117 Høringsuttalelse til Hamar kommune, regulering Voll BH4 og BH7, Stabburstunet og Badstutunet

201105 Innspill til planstrategi Vestre Toten kommune

201022 Høringsuttalelse til detaljregulering for felt B4 Jønsrud, Løten kommune

201015 Innspill til planstrategi Rendalen kommune

201015 Gausdal kommune uttalelse til kommuneplanens arealdel 2020-2032

201001 Høringsinnspill planstrategi Ringsaker kommune

200902 Innspill til planstrategi Lillehammer kommune 2020-2023

200901 Innspill til planstrategi Os kommune 2020-2023

200821 Høringsuttalelse Sør-Odal kommune kommuneplanens arealdel 2020-2032

200609 Høringsuttalelse Skjåk kommune kommuneplanens arealdel

200609 Høringsuttalelse områdeplan Moelv nord Ringsaker kommune

200525 Vestre Slidre kommuneplanens arealdel 2020-2028

200510 høringsuttalelse Søndre Land planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi for perioden 2020 – 2023

200504 detaljreguleringsplan E6 Storhove-Øyer

200312 Merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Bakken Søndre, B14, i Ringsaker kommune

200306 Høringsuttalelse hensettingsanlegg Hamar kommune

200306 Høring planprogram Gausdal kommune kommuneplanens samfunnsdel

200219 Smørvika Østre Toten høringsuttalelse detaljregulering

200214 Høringsuttalelse dobbeltspor Hamar kommune

200130 Merknader til reguleringsplaner for E 16 i Valdres

200130 Innspill til Os kommune planprogram kommuneplanens arealdel

200102 Innspill til planstrategi Øystre Slidre kommune