Uttalelser i kommunale planprosesser

Her finner du høringsinnspill/uttalelser fra Jordvernalliansen i Innlandet til overordnede kommuneplaner (arealdel/samfunnsdel), næringsplaner, kommuneplaner og detaljplaner (reguleringsplaner).

Uttalelsene lastes opp suksessivt, etter hvert som de sendes inn. Tallene i starten av hver uttalelse viser innsendingsdato (år-mnd-dato).
Tidligere uttalelser fra Jordvernalliansen i Hedmark (fra før utvidelsen til Innlandet i 2020) finnes ikke på nett, men kan oversendes på forespørsel.

2022:

220104 Øystre Slidre kommune planprogram kommuneplanens arealdel

2021:

211220 Åsnes kommmune høring planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034

211220 Vestre Slidre kommune Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel 3. gangs offentlig ettersyn

210905 Øverkvern Brumunddal høring regplan

210826 Vestre Slidre 2. gangs høring kommuneplanens arealdel 2020-2028

210528 Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplan Steimosletta Alvdal kommune

210504 Lom kommune planprogram kommuneplanens samfunnsdel

210503 Skjåk kommune kommuneplanens arealdel høringsuttalelse

210423 Øyer kommune høring planstrategi 2020-2023

210214 Hamar kommune Uttalelse til varsel om utvida planområde for reguleringsplan – Heggvin næringspark

210208 Sel kommune Høring av planprogram og oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel

2020:

201214 Innspill til arealplan Tynset kommune og kommundelplan for Tynset by

201123 Høring planprogram E16 Kongsvinger-E6

201117 Høringsuttalelse til Lillehammer kommune, regulering Hagejordet

201117 Høringsuttalelse til Hamar kommune, regulering Voll BH4 og BH7, Stabburstunet og Badstutunet

201105 Innspill til planstrategi Vestre Toten kommune

201022 Høringsuttalelse til detaljregulering for felt B4 Jønsrud, Løten kommune

201015 Innspill til planstrategi Rendalen kommune

201015 Gausdal kommune uttalelse til kommuneplanens arealdel 2020-2032

201001 Høringsinnspill planstrategi Ringsaker kommune

200902 Innspill til planstrategi Lillehammer kommune 2020-2023

200901 Innspill til planstrategi Os kommune 2020-2023

200821 Høringsuttalelse Sør-Odal kommune kommuneplanens arealdel 2020-2032

200609 Høringsuttalelse Skjåk kommune kommuneplanens arealdel

200609 Høringsuttalelse områdeplan Moelv nord Ringsaker kommune

200525 Vestre Slidre kommuneplanens arealdel 2020-2028

200510 høringsuttalelse Søndre Land planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi for perioden 2020 – 2023

200504 detaljreguleringsplan E6 Storhove-Øyer

200312 Merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Bakken Søndre, B14, i Ringsaker kommune

200306 Høringsuttalelse hensettingsanlegg Hamar kommune

200306 Høring planprogram Gausdal kommune kommuneplanens samfunnsdel

200219 Smørvika Østre Toten høringsuttalelse detaljregulering

200214 Høringsuttalelse dobbeltspor Hamar kommune

200130 Merknader til reguleringsplaner for E 16 i Valdres

200130 Innspill til Os kommune planprogram kommuneplanens arealdel

200102 Innspill til planstrategi Øystre Slidre kommune