Årsmøte i Jordverforeningen i Rogaland 12.03.2020 AVLYST!

Det planlagte årsmøtet blir dessverre avlyst og utsatt på ubestemt tid på grunn av fare for smitte med koronavirus.

Styret i Jordvernforeningen i Rogaland 2019/2020

Verv:                            Mailadresse:                         
Leder: Olaf Gjedrem              olaf@gjedrem.com                 
Nestleder: Karen Fosså Handeland  karen.f.handeland@gmail.com  
Kasserer: Kåre Søyland       kare.soyland@gmail.com
Sekretær: Geir Oluf Hareland    geirolh@online.no
Styremedlem: Kjetil Rosland    kj-rosl@online.no
1.vara: Torbjørn Haugland     torbhaugland@gmail.com  
2.vara: Henning Røyneberg     henning.royneberg@gmail.com
3.vara: Solveig Horve Bergsholm  solhober@gmail.com