Styret i Jordvern Vestfold

Det ble lederskifte under årsmøtet 2019. Ny leder er Hans Huseby fra Sandefjord.

Under finner du kontaktinformasjon til alle styremedlemmene.

Øvrige styremedlemmer:

Hans Huseby

Sandefjord

Arne Nøkland

Våle

Fredrik André Backe

Undrumsdal

Per Nikolai Haukeland

Tjodalyng

Vestfold Bygdeungdomslag v/ Magnus Rød

Stokke

Solveig Haugan Jonsen

Vivestad

Trond Kristian Bettum

Stokke

Vestfold Bodelag v/ Amund Kind

Sandefjord