Styret i Jordvern Vestfold

Det ble lederskifte under årsmøtet 2019. Ny leder er Hans Huseby fra Sandefjord, som også ble gjenvalgt av årsmøtet i 2020.

Under finner du kontaktinformasjon til alle styremedlemmene.

Øvrige styremedlemmer:

Hans Huseby

Sandefjord

Arne Nøkland

Våle

Rolf R. Tvedten

Tjodalyng

Solveig Haugan Jonsen

Vivestad

Magnus Rød

Stokke

Heidi Engeset

Horten

Trond Kristian Bettum

Stokke

Vestfold Bodelag v/ Amund Kind

Sandefjord