Om oss

Jordvern Vestfold

Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold.

Foreningen ble stiftet fordi Vestfold har stort press på arealene og landets beste matjord. En sterkt voksende befolkning skaper behov for stadig mer mat. Det er ikke forenlig med å bygge ned matjorda. Det har derfor hele tiden vært viktig for foreningen å fokusere på at jordvern er en samfunnsak, ikke primært en bondesak.

Kontakt oss

Takk for at du ønsker kontakt med oss i Jordvern Vestfold!

Under Les mer finner du nødvendig kontaktinformasjon.

Styret i Jordvern Vestfold

Hans Huseby fra Sandefjord ble gjenvalgt som leder av årsmøtet 2023. Her kan du finne kontaktinfo til alle styremedlemmer i Jordvern Vestfold.

Vedtekter for Jordvern Vestfold

Gjeldende vedtekter, med siste endringer vedtatt på årsmøtet i 2015, kan lastes ned her

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284

Jordvern Vestfold ble stiftet 25. august 1997, den gang som Jordvernforeningen i Vestfold.

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Jordvern Vestfold skal gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

Jordvern Vestfold krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark.