Uttalelser / høringer

Uttalelser til overordnede- og regionale planer

Her finner du uttalelser fra Jordvern Vestfold til overordnede planer (eks. Nasjonal Transportplan, Jernbaneverkets konseptvalgutredninger, veinormaler osv)

Uttalelser til kommune- og detaljplaner (reguleringsplaner)

Her finner du uttalelser fra Jordvern Vestfold til kommuneplaner, kommunedelplaner og detaljplaner (tidl. reguleringsplaner)

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284