Vil du bli medlem?

Jordvern Vestfold er en partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon. Foreningen har som hovedmål at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark. Foreningen er basert på personlig medlemskap.

Her kan du lese mer om kontingentsatser, laste ned innmeldingsskjema og få forklaring på hvordan du melder deg inn.

Meld deg inn her

Info om kontingent og innmelding finner du her

Hvorfor bli medlem?

Jordvern er ofte et “evig” arbeid mot myndigheter og utbyggere. Det er fort at en føler seg ensom i arbeidet.

Jordvern Vestfold har jobbet aktivt med og mot politikere, myndigheter og media i en årrekke. Vi er på mange kommuners høringsliste. Blir du medlem hos oss kan vi stå sammen i dette viktige arbeidet!

Hva jobber Jordvern Vestfold med?

Vern av matjorda er i vinden som aldri før og det bygges ned mindre matjord i Norge i dag enn for noen år siden. Det er gledelig og et resultat av systematisk jordvernarbeid. Sammen må vi fortsette dette arbeidet – Vi blir stadig flere mennesker som trenger mer mat. Nedbygd matjord gir ingen mat!

Her er noe av det Jordvern Vestfold har jobbet med de siste årene

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284