Jordvernforeininga i Bømlo på stand!


Publisert: 03.10.2016

Fleire meldte seg inn i Jordvernforeininga, då me stod på stand siste laurdagen i august 2016. Jordvernforeininga får spørsmål og undring til korleis jordvernet, det biologiskemangfaldet og kulturlandskapa blir teken vare på. Mykje pengar skal brukast i Bømlo kommande år på vegar og nye byggefelt.