Viktig film om verdifulle landskap i Bømlo


Publisert: 14.06.2016

Jordvernforeininga i Bømlo, har laga ein ny film om vegvala i Bømlopakken, også i dette høve med fokus Sakseide. Kostbare kulturlandskap med sjeldant biologiskmangfald er i fare ved å bli overkjørt av stein og asfalt.


Denne filmen viser tydleg Jordvernforeininga i Bømlo sitt forslag til løysing, utan å måtta ramma kulturlandskap og biologiskmangfald så destruktivt, som dagens forslag gjer.

 

Du kan vise di støtte til mangfaldet ved å dele og like på jordverforeiningas Facebook-side!

 

Film på Facebook