17. august – Markering for beskyttelse av matjorda på Ytterkollen


Publisert: 22.03.2013

Arbeiderpartiet vil bygge sykehus på den den verdifulle matjorda på Ytterkollen i Nedre Eiker. Den jorda er ikke til salgs!


Lørdag 17. august blir det markering for beskyttelse av matjorda på Ytterkollen – på Ytterkollen

 

Appellanter:

  • Per Olaf Lundteigen
  • Kirsti Marie Lager Lyngås
  • Flere navn kommer 

Arbeiderpartiet har gått ut i media med at de vil bygge sykehus på den den verdifulle matjorda på Ytterkollen i Nedre Eiker. Den jorda er ikke til salgs!

 

Det blir appeller, mat, sosialt samvær og en tydelig kraftutsendelse mot de som vil bygge ned matjord og forringe kommende generasjoner rett og mulighet til å dyrke mat på norsk jord!

 

Tidspunkt: Lørdag 17. august. 14.00. (foreløpig tidspunkt)

 Sted: Ytterkollen Grendehus

 

 Hvem har sluttet seg til arrangementet:

  •  Nedre Eiker Landbrukslag 
  •  Buskerudbyen Jordvernsallianse 
  •  Buskerud Senterungdom 
  •  Buskerud Senterparti 
  •  Buskerud Bondelag