Årsmøte i Buskerud Jordvernallianse


Publisert: 27.02.2020

Torsdag 5/3 2020 arrangerer vi vårt årsmøte på Bragernes menighetshus, Kirkegt. 7 i Drammen kl 19.00. Etter de ordinære årsmøtesakene får vi besøk av Anne Beathe Tvinnreim (nestleder i Sp) og Olav Skinnes (fylkeråd for samferdsel og distrikt i Viken). De orientere oss om jordvern i Viken fylkeskommune. Årsmøtepapirene finner du i dokumenter her på siden. Velkommen!

Anne Beathe Tvinnereim