140.000 dekar dyrka jord planlagt nedbygd 


Publisert: 07.12.2023

Geir Pollestad på Nasjonal jordvernkonferanse 5. desember 2023
Geir Pollestad på Nasjonal jordvernkonferanse 5. desember 2023

En stor del av disse arealene ligger i gamle planer, og mange av dem er rett og slett ugyldige. Dette viser at det trengs en storstilt planvask. Jordvern Norge er glade for at mat- og landbruksminister Geir Pollestad forventer at kommunene skal tilbakeføre betydelige areal tilbake til LNF, men det trengs kraftfull politikk for å få dette gjennomført.

Den 5. desember ble det arrangert Nasjonal Jordvernkonferanse i Oslo, med fokus på bærekraftig arealbruk og jordvern for å løfte frem problematikken.  

Det deltok mange innledere med ulikt ståsted og bakgrunn. Landbruks- og matminister Geir Pollestad, advokatene Holth & Winge, ordfører Forsland fra Nesodden og mange flere. Totalt deltok 240 deltagere fordelt på fysisk og digital deltagelse.  

NIBIO, Norges Bondelag og Jordvern Norge takker deltagere og innledere for alle bidrag til en velykket konferanse! 

Les mer om konferansen her: https://www.bondebladet.no/forventer-offensiv-tilbakeforing-av-matjord/s/5-150-60645