Jordvern Norge begeistret over Nobels fredsprisvinner


Publisert: 14.10.2020

Nobels fredspris går i år til Verdens matvareprogram (WFP) for kampen mot sult og innsats for å fremme bedre matforsyning og matsikkerhet.

Jordvern Norge er begeistra over at fredsprisen i år går til arbeidet for å sikre og trygge matforsyninga globalt. –Det er glimrande at ei internasjonal rørsle blir tildelt den typen merksemd og støtte. All honnør til det. Det er veldig rett og gledeleg. Det å skape tryggleik rundt noko så grunnleggande som matforsyning, som er basisen i kvardagen til folk, er flott. Slikt er lett å oversjå og ta som sjølvsagt for mange, seier Olaf Gjedrem, som er leder i Jordvern Norge.

Olaf Gjedrem, leder for det nyvalgte interimstyret i Jordvern Norge

Gjedrem mener fredsprisen er svært relevant opp mot arbeidet med å styrke jordvernet og hindre nedbygging av matjord her i landet. Han seier kampen mot svolt og for eit sterkare jordvern er to sider av same sak og uttrykker en klar forventning til regjeringa i så måte. –Fredspristildelinga må føre til at jordvern blir løfta høgare på agendaen. Vi i Norge må klare ta nye steg mot eit effektivt vern av matjorda. Vi forventar at det alt neste år blir tatt nær dramatiske steg som får politikarar til sjølv å velje å verne jorda. I tillegg må vi få strukturar der dei som endå ikkje ser det vil få ein form for reaksjon. Samfunnet må seie at det er uforsvarleg å bygge ned matjorda, sier Gjedrem i en kommentar som kan leses i sin helhet i Nationen. (NB! Krever innlogging)

Også Norges Bondelag er veldig fornøyde. -Dette er en anerkjennelse av at mat er helt sentralt ikke bare for å bekjempe sult, men også for å bygge fred, sier leder Lars Petter Bartnes. -Arbeidet til FNs matvareprogram understreker viktigheten av egen matproduksjon. Koronakrisen har gjort det tydeligere hvor sårbar matproduksjonen er, og hvor viktig matsikkerheten er for alle land i verden. Som Nobelkomiteen og FNs matvareprogram uttaler: Mat er den beste vaksinen mot kaos! understreker Bartnes i en artikkel hos Norges Bondelag