LO går inn i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen


Publisert: 01.11.2017

Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag) og Lars Mæhlum (Naturvernforbundet) fortsetter i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark. Etter årsmøtet 31.10.17 er Odd Erik Kokkin fra LO i Hedmark ny person inn.


Gjennom foregående arbeidsår har arbeidsutvalget bestått av Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag), Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark) og Esten Segbø (Hedmark Natur og Ungdom). Vara: Arne Østlund (Hedmark Bygdeungdomslag).

Lars Mæhlum ble valgt for to år i 2016, og var ikke på valg. Esten Segbø frasa seg gjenvalg.

 

Etter årsmøtet utgjør følgende personer det nye arbeidsutvalget:

 • Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag)
 • Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark)
 • Odd Erik Kokkin (LO i Hedmark)
 • Vara: Kjersti Røhnebæk (Hedmark Bonde- og Småbrukarlag)

Til stede på årsmøtet var følgende personer:

Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark),

Stein Bie (Naturvernforbundet i Hedmark)

Jorunn Skjeggestad (WILPF Norge/Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet/IKFF)

Arne Østlund (Hedmark Bygdeungdomslag)

Christian Dobloug (Hedmark Bygdeungdomslag)

Amund Løken (Hedmark Bygdeungdomslag)

Sigrid Holmen (Hedmark Bygdekvinnelag)

Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag),

Guro Breck (sekretær/Hedmark Bondelag).

 

På årsmøtets første del med foredrag fra fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen var det også flere tilhørere.

 

Årsmøtet vedtok blant annet ny arbeidsplan for arbeidsutvalget, med følgende hovedpunkter:

 • Arbeid overfor kommunene i Hedmark vedr arealpolitikk.   
 • Utbygging av E16 gjennom Sør-Odal kommune
 • Jernbaneutbygging, dobbeltspor Sørli-Brumunddal.
 • E6, utbygging av firefeltsveg fra Kolomoen til Mjøsbrua.
 • Følge opp regionale planer på fylkesnivå
 • Fortsette nasjonalt engasjement i samarbeid med øvrige jordvernforeninger / jordvernallianser i Norge.
 • Fortsatt være aktive og synlige i media og i samfunnsdebatten, for å påvirke og bidra til økt bevisstgjøring rundt jordvern i befolkningen, og for å markedsføre jordvernalliansen. Herunder økt opplysningsvirksomhet ikke minst mtp unge, samt matjordas reelle verdi og samfunnsnytte.