Mange tusen underskrifter for styrket jordvern til Stortinget


Publisert: 07.03.2016

I dag kl 09.00 fikk Næringskomitéen overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge fra Jordvern Oslo og Akershus, Jordvern Vestfold, Naturviterne og andre matjordvenner.


Overlevering av jordvern-opprop foran Stortinget

I dag kl 09.00 møtte Stortingsrepresentantene Geir Pollestad (SP, leder i Næringskomitéen), Pål Farstad (V, saksordfører) og Odd Omland (AP) representanter fra de regionale jordvernforeningene i Vestfold, Oslo og Akershus, fra Naturviterne, Spire, Norges Bygdeungdomslag og Norges Bygdekvinnelag.

De fikk overlevert 5000 underskrifter fra oppropet Stopp nedbygging av matjorda nå og 8500 underskrifter fra oppropet Si JA til #styrkjordvernet i Norge.

Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold (se bildet over) holdt en liten tale i forbindelse med overrekkelsen. -Vi ønsker å markere at bevaring av matjorda er en viktig samfunnssak. En stor nasjonal matproduksjon er sentral i landets strategiske beredskap og en forutsetning for reell handlefrihet i konfliktkonfliktsituasjoner. Da vi så at Regjeringens forslag til ny nasjonal jordvernstrategi ikke var offensiv nok til å redusere takten i nedbygging av matjorda, tok Jordvern
Vestfold sammen med de andre regionale jordvernforeningene initiativ til en underskriftskampanje.

Oppropet lyder: Stopp nedbygging av matjorda – nå! 

-Stortinget har en ny nasjonal jordvernstrategi til behandling. Torsdag 19. november avgir næringskomiteen sin innstilling. Oppropet har til nå fått tilslutning fra 5000 personer.

I tillegg har Naturviterne hatt et tilsvarende opprop Si ja til #styrkjordvernet i Norge som ble dratt i gang i forbindelse med aktuelle jordvernsaker i Trondheim og Ikeas nedbygging av Delijordet på Vestby. Dette har fått tilslutning fra over 8500 personer og ble også overlevert.

-Dette er et kraftig signal fra hele landet om at matjorda må sikres et bedre vern, understreket Vidar P. Andresen. -Hvorledes det kan gjøres har dere fått forslag på gjennom høringen. Vi har forventninger til at dere lykkes med en politikkutforming som bl.a. hindrer at boliger og næringsbygg i framtida bygges på matjord.

Pollestad og Farstad fikk hvert sitt kvadratmeterbrød

Både Pollestad og Farstad fikk overlevert et sett med underskrifter og hvert sitt kvadratmeterbrød. -Dette brødet er bakt fra korn dyrket på 1 kvm matjord. Vi har bare med 2 brød, så dere får dele med de andre komitémedlemmene. Men, kun med de som blir med på å skjerpe inn jordvernmålet! sa Andresen til stor latter fra de fremmøtte.

Pål Farstad takker for opprop og engasjement

Pål Farstad, Geir Pollestad og Odd Omland takket for opprop og engasjement. De ville ikke røpe noe om status i behandlingen av jordvernstrategien, men understreket at de ville ta med seg vårt tydelige signal inn til resten av næringskomitéen og lovet at de skulle stå på for å skjerpe inn regjeringens jordvernmål.

Gjengen fra Spire, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Naturviterne, Jordvern Oslo og Akershus og Jordvern Vestfold som overleverte jordvernoppropene

Her er gjengen som overleverte oppropet; representanter fra SPIRE, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bygdekvinnelag, Naturviterne, Jordvern Oslo og Akershus og Jordvern Vestfold.