Ny kunnskap om faktisk nedbygging av matjord


Publisert: 20.06.2017

Et samarbeid mellom SSB og NIBIO har nå gjort det mulig å legge fram tall som viser faktisk nedbygging og bruksendring av jordbruksareal de siste ti årene. Hvert år i perioden 2004 til 2015 tapte Norge 8100 dekar jordbruksareal. Det tilsvarer i underkant av arealet innenfor Ring 2 i Oslo, eller åtte ganger Midtbyen i Trondheim.
Les mer hos NIBIO