Vestfoldbønder som driver mange små jorder fikk jordvernpris


Publisert: 26.03.2023

Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim
Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim

Årets Jordvernpris 2023 i Vestfold er tildelt Renate Ottersen og Arne Martin Malerød. De fikk prisen på Jordvern Vestfolds årsmøte (se egen sak). Juryen, som er leder og nestleder i Jordvern Vestfold skriver i sin begrunnelse at Ottersen og Malerød får prisen fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur. Ottersen driver rundt 30 små jorder ute på Tjøme og Malerød er oppe i over 80 små skifter i Farrisbygda i Larvik!

-Det er mange bønder i Vestfold som sikkert kunne fått denne prisen, men dere er gode ambassadører for de som driver mange små jorder. For vi må huske på at det er ikke bare store, lettdrevne jorder i Vestfold. De små jordene er gjerne mindre rasjonelle å drive og gir mindre avling. Likevel er de i sum viktige for vår matproduksjon. Slutter norske bønder å produsere mat på slike jorder vil det gå ut over folks holdning til jordvern, understreket Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold under overrekkelsen.

De fikk årsmøtets velfortjente hyllest!