Politikerne møtte opp på Jordvern Vestfolds årsmøte


Publisert: 26.03.2023

Jordvern Vestfold arrangerte denne uka både åpent møte og årsmøte. 9 av partiene som stiller til høstens valg orienterte årsmøtet om sin jordvernpolitikk. Etterpå ble Hans Huseby gjenvalgt som leder og får med seg Silje Eckdahl som nestleder og ytterligere et par “nye koster” i styret.

Nestleder Arne Nøkland ønsket velkommen til årsmøte i Jordvern Vestfold 21.mars kl 18.00 på Gjennestad vgs. Årsmøtet startet med et åpent møte, hvor en representant fra hver av partiene som er representert i fylkestinget fikk 7 minutters innledning hver til å presentere hva nytt partiprogram sier om å ta vare på Vestfolds verdifulle matjord, og nevne minst en konkret ting dere har gjort for å unngå nedbygging av dyrka og dyrkbar mark de siste 4 årene. Det ble også åpnet for opptil et par spørsmål fra salen før hver innleder fikk 2 minutter hver til å svare på spørsmålene.

Fra hvert parti stilte med følgende representanter Harald Moskvil – MDG, Anne Strømøy – H, Per-Asbjørn Andvik – SP, Lisa Agathe Winther – SV, Maren Njøs Kurdøl – Rødt, Knut Anvik – FrP, Mette Kalve – APx, Benedicthe Lyngås – KrF og Dag N. Kristoffersen – V.

Her er det Maren Njøs Kurdøl (Rødt) som har ordet. – Vi har lite dyrka mark i Norge, allikevel verdsetter utrolig nok politikere ofte boligfelt over matproduksjon. Vi må skjønne at jordvern handler om overlevelse og vår eksistens, om beredskap og solidaritet. I tillegg er dyrka og dyrkbar mark full av liv og bidrar med masse karbonfangst! Kurdøl var en av flere tydelige røster for ytterligere styrking av jordvernet!

52 medlemmer og gjester deltok i møtet og det var godt engasjement. Her er det Anne Strømøy (Høyre) som må svare på om vi noen gang kommer til å få se en nullvisjon mot nedbygging av matjord i Høyres program. Ja, det kan skje, mente Strømøy.

Innlederne fikk hvert sitt kvadratmeterbrød og er her flankert av leder Hans Huseby og nestleder Arne Nøkland.

Før ei pause med Gjennestads hjemmebakte kringle delte vi også ut Årets Jordvernpris. I år gikk den til Renate Ottersen og Arne Martin Malerød. Begrunnelsen og omtale kan du lese om her.

Så var det tid for årsmøte

I forkant av årsmøtet hadde nestleder Arne Nøkland og Magnus Rød gitt beskjed om at de ikke tok gjenvalg. Valgkomitéen hadde derimot gjort en god jobb. Men før valget måtte vi gjøre oss ferdig med mange årsmøtesaker.

Hans Huseby ledet årsmøtet og styret fikk full støtte til sin forslag. Både årsmelding, arbeidsplan, regnskap og budsjett ble vedtatt, med noen gode supplement fra årsmøtet.

Det var valgkomitéens leder, Hans Kristian Teien, som ledet valget. Han utfordret de nye styrekandidatene om å presentere seg. Her er det Silje Eckdahl fra Borre i Horten som presenterer seg. Hun var en av 2 nye styremedlemmer og var også innstilt som ny nestleder. Arne Nøkland hadde sagt nei til gjenvalg. Det andre nye styremedlemmet var Kristian Bettum. Han tar over styreplassen etter Magnus Rød, som også hadde takket nei til gjenvalg. Både Bettum og Rød sitter også i styret i Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag, og valgkomitéen var veldig fornøyd med at vi fortsatt har en bygdeungdom med i styret.

Valgkomitéens innstilling fikk full tilslutning hos årsmøtet.

Avtroppende nestleder, Arne Nøkland, fikk mye ros for innsatsen han har gjort for Jordvern Vestfold gjennom mange år. Og så fikk han selvfølgelig et kvadratmeterbrød!
Avtroppende nestleder, Arne Nøkland, fikk mye ros for innsatsen han har gjort for Jordvern Vestfold gjennom mange år. Og så fikk han selvfølgelig et kvadratmeterbrød!
Det nye styret i Jordvern Vestfold f.v Amund Kind (sekretær), nestleder Silje Eckdahl, Kristian Bettum, Solveig Haugan Jonsen, Rolf R. Tvedten og gjenvalgt leder Hans Huseby. I tillegg ble Anders Kristian
Det nye styret i Jordvern Vestfold f.v Amund Kind (sekretær), nestleder Silje Eckdahl, Kristian Bettum, Solveig Haugan Jonsen, Rolf R. Tvedten og gjenvalgt leder Hans Huseby. I tillegg ble Anders Kristian “Tian” Kjær valgt inn som ny 1.vara og Dag N. Kristoffersen gjenvalgt som 2.vara.