Årsmøte i Jordvernalliansen i Innlandet


Publisert: 21.11.2022

Pål Kjorstad, Stephan Viehmann, Anne Rustad, Odd Erik Kokkin, Lars Opsal jr. og Lars Arne Mjørlund

Årsmøte ble avholdt den 10. november og nytt arbeidsutvalg ble valgt. Det nye arbeidsutvalget består av Lars Opsal jr., Innlandet Bondelag, Odd Erik Kokkin, LO Innlandet, Stephan Viehmann, Naturvernforbundet i Innlandet, Lars Arne Mjørlund, Innlandet Bondelag og Pål Kjorstad, Oppland Bonde- og Småbrukarlag. Innlandet Bondelag har sekretariatet, ved Anne Rustad.

Protokoll fra årsmøte