Ønskjer strategi for at Hustadvika også i framtida skal vera ein stor landbrukskommune


Publisert: 26.04.2021

I sitt innspel til planprogram for arealdelen av kommuneplan for Hustadvika kommune ber Jordvern Møre og Romsdal om at det må leggjast opp til ein strategi som gjer at Hustadvika kommune også i framtida skal vera ein av dei største landbrukskommunane langs kysten. Det må også leggjast ein plan for sterkare styring av arealbruken i dei områda som har størst utbyggingspress. Sjå innspel her.