Jordvern Nordland stiftes 1.juni


Publisert: 30.05.2017

Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og småbrukarlag, 4H Nordland og Framtiden i våre hender Bodø inviterer til møte for å stifte en felles forening som skal arbeide for vern av matjord i Nordland.

Velkommen og les mer her