Nytt styre i Jordvern Nordland


Publisert: 10.02.2020

Styrets sammensetning etter valget:

Leder
Solveig Utvik, Nordland Bondelag (valgt for ett år)

Styremedlemmer
Anne Marit Benjaminsen, 4H Nordland (valgt for to år)
Kaja Langvik-Hansen (valgt for to år)
Susanne Greff, Nordland Bonde- og Småbrukarlag (ikke på valg nå)
Lilly Antonsen, Framtiden i våre hender (ikke på valg nå)

Varamedlemmer
1. Terje Nystabakk (valgt for ett år)
2. John Arne Nyland (valgt for ett år)

Valgkomite
Ann Marit Isaksen (valgt for tre år)
Ingeborg Tangeraas (valgt for tre år i 2017 – ikke på valg nå)
Beate K. Andreassen (valgt for tre år i 2018 – ikke på valg nå)