En verdig markering med matjorda i fokus


Publisert: 07.03.2016

Fredag arrangerte Jordvernforeningene i Norge, Norges Bondelag og NIBIO “Jorda og vårt daglige brød” for å markere FNs jordår 2015 og den internasjonale jorddagen. De fremmøtte fikk med seg gode innledere, utdeling av årets jordverneksempel og politikerdebatt om ny jordvernstrategi.


Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus ønsker velkommen!

Fredag markerte Jordvernforeningene i Norge i samarbeid med Norges Bondelag og NIBIO FNs jordår 2015 og den internasjonale jorddagen i Oslo. Her ønsker initiativtaker og leder i Jordvern Oslo og Akershus, Øyvind Kjølberg velkommen!

 

Ingebrigt Steen Jensen mener ikke det er ok å bygge ned matjord tilsvarende 850 fotballbaner i året

Mange forbinder Ingebrigt Steen Jensen med Stabæk Fotball. Han har derimot også i en årrekke stått fram og forsvart norsk matproduksjon og var klinkende klar på at det er totalt feil at vi i Norge hvert år bygger ned et matjordareal tilsvarende 850 fotballbaner!

 

Maria Svaland fra arkitektkontoret Snøhetta mener det er viktig å gjøre matjordvennelige grep i knutepunktutviklingen

Det verdenskjente arkitektfirmaet Snøhetta har gjennom flere mulighetsstudier vist at det er fullt mulig å tenke både vern av matjord og utvikling, selv i pressområdene rundt Oslofjorden. Her viser seniorarkitekt Maria Svaland fram et eksempel fra Horten hvor Jernbaneverket nå har en gylden mulighet til å legge til rette for utviklingen av et nytt knutepunkt som tar minimalt med matjord hvis de velger riktig traséalternativ via Skoppum Vest.

 

Last ned presentasjonen her

Maria Svaland_Det er mulig å bygge uten å bruke dyrka mark_04122015

 

Arne Bardalen, styreleder i Utviklingsfondet og tidl direktør i Skog og Landskap

Arne Bardalen er nå styreleder i Utviklingsfondet. Han så på vern av matjorda i et internasjonalt perspektiv og stilte spørsmål om det er riktig at matjord, en global ressurs under voldsomt press, skal forvaltes av norske lokalpolitikere.

 

Last ned presentasjonen her

Arne Bardalen_Jord under press 

 

Bjørn Egil Flø Sosiolog og forsker i NIBIO

Bjørn Egil Flø er sosiolog og forsker ved NIBIO holdt et interessant innlegg i skjæringsfeltet mellom sosiologi og statsvitenskap da han tok for seg jordvern både i landbrukspolitikken, forvaltningsteori og lokalsamfunnsstudier.

 

Ski kommune vant jordvernprisen

I forkant av markeringen av den internasjonale jorddagen søkte arrangørene, jordvernsforeningene i Norge, NIBIO og Norges Bondelag, etter eksempler på godt jordvern i året som har gått.  Elleve eksempler ble sendt inn og prisen ble gitt til det nye politiske flertallet i Ski kommune, blant annet for deres nullvisjon for tap av matjord. Prisen ble tatt i mot av Arbeiderpartiets ordfører Tuva Moflag og Senterpartiets gruppeleder Anders Eidsvaag
Graven.

 

– Det er veldig hyggelig å få en slik pris. Det føles litt slik som da Obama fikk fredsprisen, fordi denne plattformen bare er noen uker gammel. Vi håper at vi også kan være aktuelle for en ny pris om fire år da vi vet hva vi har fått til i praksis, sa ordføreren.

 

Les mer om prisutdelingen hos Norges Bondelag

 

Last ned juryens begrunnelse her 

 

Drengen på Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, Bjørge Madsen, vant innlagt Kahoot-konkurranse om matjord

Salen ble underveis invitert til å delta i en Kahoot-konkurranse “15 kjappe om matjord”. Her jubler Bjørge Madsen, til daglig “dreng” på Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, etter å ha vunnet i sterk konkurranse med blant annet fagfolkene fra Norsk institutt for Bioøkonomisk forskning!

 

Politikerpanel om Regjeringens jordvernstrategi. Her har Line Henriette Hjemdal (KrF) ordet.

Det ble mer dialog enn politikerdebatt om den nye jordvernstrategien! F.v dagens ordstyrer Andrew Skoglund og stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (SP), Line Henriette Hjemdal (KrF), Odd Omland (AP) og Une Aina Bastholm (MDG). Regjeringspartiene, som også var invitert men ikke var til stede under debatten, måtte på ny tåle kritikk for en jordvernpolitikk opposisjonen mener er både passiv og skadelig for matjorda i Norge. Les
mer i Bondebladet

 

Skjærgaarden Gartneri var en av flere utstillere som fikk besøk i pauser og etter arrangementet. Bjørge Madsen viser fram hvordan meitemark og egen kompostproduksjon øker matproduksjonen.

Skjærgaarden Gartneri var en av flere utstillere som fikk besøk i pauser og etter arrangementet. Bjørge Madsen viser fram hvordan meitemark og egen kompostproduksjon øker matproduksjonen.