Jordvern Oslo og Akershus stiftet


Publisert: 28.04.2015

Jordvern Oslo og Akershus ble stiftet 26. februar 2015. Interimstyret håper på oppslutning fra mange som ser at å ta vare på matjorda er en samfunnssak – ikke bare en landbruks- eller bondesak. Jordvernet er i fokus våren 2015. Ved å vise at mange enkeltpersoner er engasjert i å verne om dyrka og dyrkbar jord vil Jordvern Oslo og Akershus kunne være med på å påvirke jordvernpolitikken framover.


Arealene i hovedstadsregionen er under et svært stort press ved boligbygging, anlegg av kommunikasjonslinjer og bedriftsutvikling. Samtidig blir det klart for flere at sikker matforsyning i framtida ikke lar seg forene med at matjord tas til andre formål.

 

Kontakt oss  

Du kontakter foreningen ved å bruke e-post osloogakershus@jordvern.no.

I startfasen har foreningen ingen sekretær, men medlemmene i interimstyret kan kontaktes, se under “Om oss”.

 

Leder er

Øyvind Kjølberg,

Tønnum

Topperveien 111,

1540 Vestby