Krav om langt strengere jordvernmål


Publisert: 05.10.2015

Sist uke arrangerte Stortingets Næringskomite høring om regjeringens forslag til ny Jordvernstrategi. Jordvern Oslo og Akershus hadde levert inn en høringsuttalelse i samråd med de andre regionale jordvernforeningene og leder Øyvind Kjølberg fremmet mange konkrete forslag til endringer for næringskomiteen.


Leder av næringskomiteen Geir Pollestad og Øyvind Kjølberg

På bildet ser vi f.v leder av næringskomiteen Geir Pollestad (SP) og Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus. Øyvind Kjølberg fremførte synspunktene for jordvernforeningene og fremmet mange konkrete forslag til endringer. Bildene er tatt av Vidar P. Andresen, leder i Jordvern Vestfold som også var til stede under høringen.

 

Det ble mye fokus på målsettingen i ny jordvernstrategi, hvor alle som kom med innspill mente forslaget på å videreføre halveringsmålet (maksimal årlig omdisponering av 6000 daa dyrka mark) er alt for passivt. Jordvern Oslo og Akershus innså at en del planlagte prosjekter på samferdselssektoren nødvendigvis vil ta en del matjord de nærmeste årene, men spilte inn at en gradvis nedtrapping mot omdisponering
av maks 1500 daa dyrka mark i 2020 bør la seg gjennomføre.

 

Les hele uttalelsen fra Jordvern Oslo og Akershus her    

 

Spire og Natur og ungdom serverte medlemmene i næringskomiteen en middagsrett av asfalt, grus og litt krydder

Også sentralstyremedlemmer i Natur og ungdom, samt organisasjonen Spire stilte på høringen. Bildet viser ungdommene som benyttet anledningen til å servere medlemmene i næringskomitéen en middagsrett bestående av asfalt, grus og litt krydder. 

 

Les Natur og Ungdom sin uttalelse til ny jordvernstrategi

 

Les SPIREs uttalelse til ny jordvernstrategi

 

Norges Bondelag la også fram sin høringsuttalelse for næringskomiteen

Også Norges Bondelag leverte inn en høringsuttalelse På bildet over ser vi 2.nestleder Brita Skallerud og næringspolitisk sjef Arild Bustnes da de legger uttalelsen fram for næringskomitéen. 

 

Se egen nettsak om høring av jordvernstrategi hos Norges Bondelag

 

Alle foto: Vidar P. Andresen