Byjordbruket skal også vernast!


Publisert: 09.09.2022

Leder i Jordvernforeningen Rogaland, Dag Raustein, har skrevet en kronikk om byjordbruket: “Med jordvern overordna i planlegginga, blir det relativt radikale endringar i mange vegplanar i Stavanger.

Den reviderte kommuneplanen for Stavanger har mange positive trekk. Mellom anna tilbakeføring av mange hundre dekar til jordbruk. Det er også sagt at ytterlegare areal skal førast tilbake. Desse areala bør kartfestast nå.

Les kronikken i Stavanger Aftenblad her.