Olaf Gjedrem er leder av Jordvernforeningen i Rogaland


Publisert: 22.03.2013

Olaf Gjedrem har fornyet tillit som leder i Jordvernforeningen i Rogaland. Gjedrem overtok ledervervet etter John Lea i mars 2016

 

 – Jordvernforeningen i Rogaland er matjordas advokat og skal være en aktiv pådriver for jordvernet i fylket. Det sier Olaf Gjedrem, som mener det er fullt mulig å kombinere vekst og utvikling med jordvern. Forutsigbare rammevilkår for industri og næringsliv samt styrking av rammevilkårene for landbruket vil bidra til dette.


 

Rogaland har vært versting i Norge med nedbygging av jordbruksjord. De 10 siste år har 17.726 dekar dyrkbar/dyrket jord blitt brukt til andre formål enn landbruk.

-Vi er nå inne i et «grønt skifte». Politikere nasjonalt, regionalt og lokalt snakker om jordvern. Matjorda, spesielt på Jæren, er en verdifull nasjonal ressurs som ikke er fornybar. Det er viktig å gjøre ord til handling poengterer Gjedrem. – Når det skal planlegges for kommende generasjoner er det viktig å tenke 100 – 200 år frem i tid. Derfor må vi se på løsninger som involverer uproduktiv jord når det skal
etableres boligområder, næringsområder og infrastruktur.

 

Gjedrem trekker frem de store og viktige samferdselsprosjekt som utredes og planlegges i Rogaland. Ny E39, dobbeltspor på Jærbanen og fire felts vei på Fv.44 som noen nå også har begynt å snakke om. I disse og andre store prosjekt må alle fakta på bordet. Alle konsekvenser, muligheter og eventuelle alternativ må synliggjøres før beslutninger blir tatt. Samtidig er det gledelig og riktig at Stortinget nå har satt som mål å
redusere bruk av dyrka jord til 4.000 dekar pr år for hele landet. Det er et skritt i riktig retning og må føre til at vi i Rogaland reduserer bruk av dyrka mark tilsvarende, sier Gjedrem.

 

Olaf Gjedrem har tidligere vært ordfører i Bjerkreim kommune i 14 år og har møtt fast på Stortinget i 6 år, hvor han var medlem av kommunalkomiteen og Næringskomiteen. Han har bl.a. også vært leder fylkeslandbruksstyret i Rogaland og styreleder for Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

 

 

For mer informasjon

Olaf Gjedrem: Mobil: 9306 3697