Jorda og vårt daglige brød – bli med å markere jorddagen


Publisert: 09.11.2015

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av at 2015 er FNs jordår og verdens jorddag – 4. desember på Eldorado bokhandel, Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00 – 14.30. Jordvern-foreningene i Norge i samarbeid med Norges Bondelag og Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO er arrangør og ønsker velkommen!


Invitasjon og program til Jorda og vårt daglige brød 4.desember – markering av den internasjonale jorddagen

 

Forsiden av invitasjonen